Nazwa firmy

adres

telefon

mail

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wymagania wobec pracowników

szukam:

nazwa stanowiska

Wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje jakie dany pracownik powinien posiadać (certyfikaty, uprawnienia, kursy)

staż wg kwalifikacji

Ilość, płeć oraz wiek poszukiwanych:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowane warunki pracy

miejsce pracy

obowiązki, zadania pracownika i charakter pracy

tygodniowy czas pracy

rodzaj umowy o prace

wynagrodzenie miesięczne netto (ew. dopłaty i dodatki):

obowiązujący czas umowy o pracę:

zakwaterowanie

pokrycie kosztów podróży do miejsca pracy

dopłaty do wyżywienia

dodatkowe profity socjalne

forma współpracy